Bibliografie

Exporteer 251 resultaten:
Boek (Redactie)
Geschiedenis en beschaving, kritische opstellen over verleden, heden en toekomst, van der Dussen, J. , p.345, (2005)
De ijdelheid van beslissingen: opstellen over recht, politiek en ethiek, Glastra van Loon, J. F. , Schuyt, C.J.M., Leiden, p.165, (1987)
Kafka werkt hier niet meer, over raadslieden, raadsleden en burgers, C.J.M. Schuyt , Alphen aan den Rijn, (1987)
Moed, C.J.M. Schuyt, J. van den Eijnde, and C. Graafsma , Amsterdam, p.256, (2016)
Niet de beperking maar de ruimte, Tjeenk Willink, H. D. , Den Haag, p.493, (2012)
De open samenleving en haar vrienden: in discussie met Jan Glastra van Loon, C.J.M. Schuyt, de Vries Chr., and Glastra van Loon J. F. , Amsterdam/Meppel, p.272, (1995)
Pech moet weg, Mertens, F. J. H., Pieterman R., C.J.M. Schuyt, and de Vries G. , Amsterdam, p.93, (2003)
De Platoonse cirkel, filosofische beschouwingen en actueel-maatschappelijke opstellen, C.J.M. Schuyt, and van den Brandhof P. H. , Budel, p.192, (2001)
Publiek geweld, C.J.M. Schuyt, and van den Brink G. J. M. , Amsterdam, (2003)
Recht als kritische discussie, een selectie uit het werk van A.A.G. Peters, Peters, A. A. G. , Arnhem, p.441, (1993)
Het sociaal tekort, veertien sociale problemen in Nederland, C.J.M. Schuyt , Amsterdam, p.246, (1997)
De stad als levendige gemeenschap?, C.J.M. Schuyt , Den Haag, p.40, (1994)
De strafrechtelijke keten is rond, Opvattingen over straf, Binding en perspectief, de toekomst van de reclassering, Kommer, M. M., and C.J.M. Schuyt , Amsterdam, p.277, (1998)
Verantwoordelijkheid: retoriek en realiteit: verantwoording in publiek recht, politiek en maatschappij, Bovens, M. A. P., C.J.M. Schuyt, and Witteveen W. J. , Zwolle, p.196, (1989)
Wetenschapsfilosofie, van Peursen, C. A., C.J.M. Schuyt, and Verschueren G. , Leiden, (1986)

Pagina's