Bibliografie

Exporteer 251 resultaten:
Wetenschappelijk artikel
Academische Vorming vergt meer studie, C.J.M. Schuyt , Socialisme & democratie, Issue 7 en 8, p. 58-66, (2011)
De continue hervorming van de verzorgingsstaat, C.J.M. Schuyt , Maatschappij en Politiek, Issue 3, p. 4-7, (2007)
De Harde Wetten van Zand en Veen , C.J.M. Schuyt , Stadscahiers, Issue 2, p. 54-55, (2007)
In memoriam J.A.A. van Doorn , C.J.M. Schuyt , Mens en Maatschappij, Issue 3, (2008)
John Rawls en de theorie van de rechtvaardige samenleving, C.J.M. Schuyt , Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, Issue 66, Number 3, (1974)
Kwaliteit in de rechtspraak, C.J.M. Schuyt , Trema,tijdschrift voor de Rechterlijke Macht , Issue 2, (2007)
Over de ervaring, C.J.M. Schuyt , De Gids, Issue 7,8,9, p. 964 - 968, (2007)
Over het recht om wij te zeggen:, C.J.M. Schuyt , In de Marge, tijdschrift voor levensbeschouwing en wetenschap, Issue 4, Amsterdam, (2009)
Rechters in Vredestijd, C.J.M. Schuyt , Ars Aequi, juridisch maandblad, (2009)
Rechtvaardigheid tussen generaties, C.J.M. Schuyt , Socialisme & Democratie, Issue 1, 2 p. 102-108, (2012)
Tiresias, Kassandra en de komende vergrijzing, C.J.M. Schuyt , Sociologie, Issue 4, (2007)
Toleranz unter Druck, C.J.M. Schuyt , Berlin, (1999)
Welke eisen kunnen we stellen aan de Juridische opleiding anno 2010?, C.J.M. Schuyt , Strafblad, tijdschrift voor strafrecht, Issue 4, (2011)
Zeven stijlen van sociologische wetenschapsbeoefening, C.J.M. Schuyt , Facta, Issue september, 2008, (2008)

Pagina's