Bibliografie

Exporteer 251 resultaten:
Boek
Tussen fout en fraude, C.J.M. Schuyt , p.199, (2014)
Een tijd zonder werk, een onderzoek naar de leefwereld van langdurig werklozen, Engbersen, G. B. M., Kroft H., C.J.M. Schuyt, and van Waarden F. , p.379, (1989)
Thema’s Maatschappijleer, lesboek VWO, Linthorst, M., Schuijt B., C.J.M. Schuyt, Schuurman Th., and Rijpkema Th. , Wormerveer, (2007)
Tegendraadse werkingen, C.J.M. Schuyt , Amsterdam, p.201, (1995)
Steunberen van de samenleving, C.J.M. Schuyt , Amsterdam, (2006)
De stagnerende verzorgingsstaat, van Doorn, J. J. A., and C.J.M. Schuyt , Meppel, p.232, (1978)
Het spoor terug; J.B. Charles/W.H. Nagel, C.J.M. Schuyt , Amsterdam, (2010)
Spinoza en de vreugde van het inzicht, C.J.M. Schuyt , Amsterdam, p.316, (2017)
Sociale Cohesie en sociaal beleid: drie publiekscolleges in de Balie, C.J.M. Schuyt, and Koelewijn J. , Amsterdam, p.80, (1997)
Social Cohesion, Deben, L., and C.J.M. Schuyt , Amsterdam, p.78, (2002)
Scientific integrity:the rules of academic research, C.J.M. Schuyt , Leiden, p.182, (2019)
Rechtvaardigheid en effectiviteit in de verdeling van levenskansen, C.J.M. Schuyt , Rotterdam, p.38, (1973)
Rechtssociologie, een terreinverkenning, C.J.M. Schuyt , Rotterdam, p.216, (1971)
Recht, orde en burgerlijke ongehoorzaamheid, C.J.M. Schuyt , Rotterdam, p.423, (1972)
Recht, onrecht en de vlam der gerechtigheid, C.J.M. Schuyt , Amsterdam, p.558, (2019)
Recht en samenleving: centrale problemen, alternatieven en overzichten, C.J.M. Schuyt , Assen, p.184, (1981)
Over het recht om wij te zeggen, C.J.M. Schuyt , Amsterdam, (2009)
Op zoek naar het hart van de verzorgingsstaat, C.J.M. Schuyt , Leiden, p.370, (1991)
Ongeregeldheden.: naar een theorie van wetgeving in de verzorgingsstaat, C.J.M. Schuyt , Leiden, p.50, (1982)
Handelingen der Nederlandse Juristenvereniging, C.J.M. Schuyt, Leyten J. C. M., Rood M. G., and Wedeven H. L. , (1975)
Getting to know Dutch society, Schuyt, Bas, and C.J.M. Schuyt , Wassenaar, (2013)
Filosofie van de sociale wetenschappen, C.J.M. Schuyt , Leiden, p.133 , (1987)
Cultures of Unemployment, A Comparative View at Longterm Unemployment and Urban Poverty, Engbersen, G. B. M., C.J.M. Schuyt, Wilson W. J., Timmer J., and van Waarden F. , p.277, (1993)
Een beroep op de rechter, Jettinghof, A., Lambregts E., C.J.M. Schuyt, and Zwart F. , Deventer, p.315, (1978)
Basisvorming algemeen, Oud-De Glas, M. M. B., and C.J.M. Schuyt , Leiden, p.93, (1989)

Pagina's