Nevenactiviteiten

Hieronder volgt een overzicht van alle nevenactiviteiten van Kees Schuyt, onder te verdelen in: