Wetenschappelijke vindplaats:

Kijk, lees en/of beluister het werk van academicus, socioloog en jurist Kees Schuyt. In de uitgebreide bibliografie ziet u een overzicht van een zeer groot deel van de bijdragen die Kees Schuyt, samen met vele anderen, leverde aan de wetenschap.

 

Noden en wensen; de verzorgingsstaat gezien als historisch fenomeen

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in het kader van de prof. dr. J.A.A. van Doorn leerstoel aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen Erasmus Universiteit Rotterdam, op 24 juni 2013.

Durf te denken!

Documentaire van omroep Human over Kees Schuyt (12 mei 2005)

 

Pagina's

Abonneren op Kees Schuyt RSS